Uitgeverij

Een uitgeverij in schoolboeken heeft een methode ontwikkeld waarbij leerlingen les krijgen in de Engelse taal d.m.v. actuele magazines met daarbij behorende werkboeken, luistertoetsen en grammaticaboeken. Vier of vijf keer per jaar verschijnt er een nieuwe uitgave met daarin actuele artikelen. Meer dan 50.000 leerlingen op Havo en VWO scholen in Nederland maken gebruik van deze methode.

Deze materialen worden door de scholen rechtstreeks bij Japak besteld. Japak administreert de bestellingen, laat op maat dubbele golf verzenddozen maken, verpakt per school het juiste aantal abonnementen en verzorgt het complete logistieke traject. Daarnaast verzorgt Japak de (telefonische) klantenservice. Als scholen abonnementen of proefexemplaren willen bestellen kunnen zij rechtstreeks contact met Japak opnemen.

  • Het samenstellen verpakken en versturen van schoolboeken
  • Het verzendklaar maken van boekenpakketten
  • Het samenstellen verpakken en versturen van schoolboeken
  • Het samenvoegen van verschillende lesmaterialen
  • Telefonische klantenservice
  • Bestelformulier voor het bestellen van schoolboeken