Berry Lodewijks

Print en databeheer

Berry heeft een grafische achtergrond en heeft, voordat hij bij Japak in dienst trad, bijna 20 jaar ervaring opgedaan als drukker en printer bij een drukkerij/printservice. Hij is dus bij Japak dé specialist op het gebied van grafische programma‘s, machines en materialen. Berry verzorgt de verwerking en het printen van alle adresbestanden en briefteksten.

E-mailadres: berry@japak.nl

“Vertrouwen is goed, maar controle is beter!”

  • Berry Lodewijks